Үр ашигтай технологи нэвтрүүлэх хөтөлбөрийг зохион байгуулах

Технологи нэвтрүүлэх төвийн гол зорилго нь тээврийн аюулгүй байдал, эдийн засгийн үр ашиг, явцыг тус тус сайжруулах юм. Төвүүд нь авто замын дэд бүтцийг сайжруулах оновчтой санал, аргыг дэвшүүлдэг ба ялангуяа бэлэн техникийн мэдээлэлгүй нэгнийг шинэ арга хэрэгслээр хангадаг. Энэ хичээлээр үр ашигтай технологийн төвийг хэрхэн байгуулах, зохион байгуулалт, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн талаар үзнэ.

Технологи нэвтрүүлэх төвийн гол зорилго нь тээврийн аюулгүй байдал, эдийн засгийн үр ашиг, явцыг тус тус сайжруулах юм. Төвүүд нь авто замын дэд бүтцийг сайжруулах оновчтой санал, аргыг дэвшүүлдэг ба ялангуяа бэлэн техникийн мэдээлэлгүй нэгнийг шинэ арга хэрэгслээр хангадаг. Энэ хичээлээр үр ашигтай технологийн төвийг хэрхэн байгуулах, зохион байгуулалт, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн талаар үзнэ.

Сэдвүүд

Үр ашигтай технологи нэвтрүүлэх хөтөлбөрийг зохион байгуулах, 1-р хэсэг

  • 1
  • Видео

Үр ашигтай технологи нэвтрүүлэх хөтөлбөрийг зохион байгуулах, 2-р хэсэг

  • 1
  • Видео

Үр ашигтай технологи нэвтрүүлэх хөтөлбөрийг зохион байгуулах, 3-р хэсэг

  • 1
  • Видео

Үр ашигтай технологи нэвтрүүлэх хөтөлбөрийг зохион байгуулах, 4-р хэсэг

  • 1
  • Видео
Back to top