Компьютерийн хэрэглээ I

Компьютерийн зохистой зөв хэрэглээ, хэрэглээний програм хангамжтай ажиллаж сурах бүтээмжийг дээшлүүлэх , интернэтийн хайлт ашиглаж сурах

Мэдээллийн технологийн үндэс, Microsoft Windows 7 үйлдлийн системийн хэрэглээ, Microsoft Word, Excel, Powerpoint програмуудын талаар заавар зөвлөгөө, хичээлүүдийг үзэж судлах болно

Сэдвүүд

Компьютерийн хэрэглээний бүрэн цогц SWF хичээл

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top