Мах сүүний үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж

Мах сүүний үйлдвэрийн технологийн онцлог тоног төхөөрөмжийн хийц бүтэц ажиллах зарчим, тоног төхөөрөмжинд явагдах боловсруулалтын процессын мөн чанар зэргийг судална

Мах сүүний үйлдвэрийн технологийн онцлог зориулалтын тоног төхөөрөмжийн ажилбар түүхий эдийг боловсруулах техникийн үндэс, технологийн горимд тохируулан тоног төхөөрөмжийг ашиглах талаар системтэй мэдлэг олгоно

Сэдвүүд

Мах сүүний үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top