Ил уурхайн процесс II

Чулуулгийг тээвэрлэн шилжүүлэх хураах, овоолох ажлын техник технологи, зохион байгуулалт, техник эдийн засгийн үзүүлэлтийг судлана

Ашигт малтмал ба хоосон чулуулгийг тээвэрлэн шилжүүлэх, овоолгод байршуулах техник технологийн мэдлэг эзэмшинэ

Сэдвүүд

Ил уурхайн процесс II

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top