Япон хэлний онол

Япон хэлний авиа, авиалбар, үйл үгийн төлөв, өгүүлбэрзүйн тогтолцоо, ханз, үгийн сангийн талаарх онолын мэдлэгтэй болж, цаашид гүнзгийрүүлэн судалгаа хийх мэдлэг эзэмшинэ. 

B.JS702(Япон хэлний онол I) хичээл нь 12 лекц, 8 семинар, 12 бие даалт, 12 тесттэй. Япон хэлний үүсэл гаралаас эхлээд авиа зүй, үг зүй, үгсийн сан, дүрэм, ханз гэсэн агуулгыг багтаасан. Эдгээрийг япон хэлний анхан шатны дүрэм дээр тулгуурлан онолын үүднээс тайлбарласан.

Сэдвүүд

Япон хэлний онол Танилцуулга

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top