Солонгос хэлний онол I

Оюутанд олж авсан мэдлэг дээрээ тулгуурлан солонгос хэлний бусад онцлогийг бие даан судлах чадвар эзэмшинэ.

Энэхүү хичээлийн зорилго нь Бакалаврын түвшинд олж авсан мэдлэгтээ тулгуурлан , солонгос хэлний авиазүй, хэлзүй, үгийн сангийн мэдлэгийг онолын түвшинд судалж, эрдэм шинжилгээ судалгаа хийх мэдлэг, чадвар, дадал эзэмшинэ.

Сэдвүүд

Солонгос хэлний онол I Танилцуулга

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top