Ерөнхий хэл шинжлэл

Хүн төрөлхтний хэлний мөн чанар, түүний түгээмэл үзэгдлүүдийг онолын үүднээс тайлбарлах, хэл шинжлэлийн түүх, хэлний судалгааны арга зүйтэй танилцуулах зорилготой

Манай он тооллын өмнөх үеэс эхлэн тоологдох хэл шинжлэлийн хөгжлийн түүх, орчин үеийн хэл судлалын чиг хандлага, хэлний судалгааны олон арга, дэг сургуулиуд, хэлний ерөнхий онолын мэдлэг эзэмшинэ

Сэдвүүд

Ерөнхий хэл шинжлэл Танилцуулга

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top