Хавсарга хэл шинжлэл

Хэл шинжлэлийн мэдлэгийг эзэмшсэнээр хавсарга хэл шинжлэлийн гол асуудлаар дүн шинжилгээ хийх

Хавсарга хэл шинжлэлийн үндсэн асуудал, судалгааны чиглэл бусад шинжлэх ухааны дунд эзлэх байр суурийн талаар ерөнхий ойлголт өгнө

Сэдвүүд

Хавсарга хэл шинжлэл Танилцуулга

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top