Боловсрол судлал

Боловсрол судлал

Боловсролын зүй тогтол, агуулга, дээд боловсролын хөгжил, уламжлал, тогтолцооны асуудал, дээд боловсролын удирдлага, менежмент, бүтэц, зохион байгуулалт, сургалт, сургалтын технологи, эрдэм шинжилгээ, кредит систем, өөрчлөлт, шинэчлэлт зэрэг онол, аргазүйн мэдлэг чадварыг эзэмшүүлнэ

Сэдвүүд

Боловсрол судлал Танилцуулга

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top