Ашигт малтмалын ордын геологи

Оюутанд үйлдвэрлэлийн талаар мэдлэг олгож нэг үйлдвэрээс эхлээд тухайн салбарын хэмжээнд зохион байгуулах, шинэчлэх шийдвэр гаргах чадвар эзэмшүүлнэ

Энэхүү хичээлийн зорилго нь үйлдвэрлэлийг оновчтой зохион байгуулах, үр ашиггүй зардал, үйл ажиллагааг бууруулах замаар өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх зорилготой.

Сэдвүүд

Ашигт малтмалын ордын геологи Танилцуулга

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top