Төрийн захиргааны онол

Төрийн удирдлагын чиглэлээр сурч байгаа оюутнуудад мэргэжлийн суурь мэдлэг олгох

Төрийн захиргааны онолын хөгжлийн тойм, төрийн удирдлага ба хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх эрх мэдлийн байгууллагын уялдаа холбоо, ардчилсан нийгэм дэх төрийн байгууллагын онцлог, иргэний нийгмийн гүйцэтгэх үүрэг, монголын төрийн байгууллын тогтолцоо, төрийн удирдлага ба төрийн хүний нөөцийн удирдлага, төрийн санхүүгийн талаар ойлголт олгох

Сэдвүүд

Төрийн захиргааны онол Танилцуулга

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top