Технологийн хөгжлийн удирдлага

Технологийн стратеги эзэмшсэнээр шинэ мэдлэг чадвар, өрсөлдөхүйц давуу талуудыг бий болгож, хамгаалалт хийж чадна.

Оюуны өмчийг хамгаалах арга зам, R&D-г эржимжүүлэх арга, өрсөлдөхүйц давуу талыг үүсгэх дадал эзэмшинэ..

Сэдвүүд

Технологийн хөгжлийн удирдлага Танилцуулга

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top