Англи хэл-2

Англи хэлийг дунд шатны түвшинд төгс эзэмших боломжийг хангаж, яриан болон бичгийн дадлыг амжилттай эзэмшихэд зориулагдсан.

Энэхүү хичээл нь оюутанд зайлшгүй шаардлагатай яриан болон бичгийн чадварыг эзэмшихэд зориулагдсан эмх цэгцтэй, хоорондоо уялдаа бүхий дасгалуудыг багтаасан байна.

Сэдвүүд

Англи хэл-2

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top