Вулканологи

Вулкан чулуулаг тэдгээрийн ассоциаци буюу серийг таньж мэдэж, тэдгээрээр үүссэн геодинамик орчин таньж мэдэх зорилготой

Вулкан серүүдээр вулкан бүсийн аль хэсэгт үүссэнийг олж мэдэх чадвар эзэмших

Сэдвүүд

Вулканологи

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top