Газрын тосны төсөл ашиглалт

Газрын тос, түүний бүтээгдэхүүн дамжуулах хоолой ба ГТБА-ын хүчин чадал, сав тоног төхөөрөмжийн болон насосны тооцоо хийх, сонголт хийх болон төсөл зохиох тэдгээрийг ашиглалтын талаар шаардлагатай онолын мэдлэгийг олгох.

Дамжуулах хоолой, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулахын сав, тоног төхөөрөмжийн тооцоо хийх, тоног төхөөрөмжүүдийн сонголт, ашиглалтын холбогдолтой мэдлэг олгоно.

Сэдвүүд

Газрын тосны төсөл ашиглалт

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top