Газрын тосны салбарын хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа

Газрын тосны бүтээгдэхүүний боловсруулалт, тээвэрлэлт, ачилт, буулгалт, хадгалалтын технологийн үйл ажиллагааг галын аюулгүйн нөхцөл, техникийн аюулгүй ажиллагаа

Нефть хийн салбарын хєдєлмєр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны чиг хандлагыг шинжлэх ухааны үндэстэй зєв танин мэдэх, түүнийг үндэсийг судлах, хєдєлмєрийн хуулиудын биелэлт, аюулгүй ажиллагааны дүрэм журмыг мєрдлєгийг хянан шалгах, дүгнэлт гарган харилцан мэдээлэх цогцолбор ойлголт

Сэдвүүд

Газрын тосны салбарын хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top