Газрын тосны бүтээгдэхүүний бохирдолт

Газрын тосны бүтээгдэхүүний бохирдолт үүсэх нөхцөл, шалтгаан, бохирдолтын төрөл, багасгах, цэвэрлэх тухай онолын мэдлэг эзэмшинэ.

Газрын тосны бїтээгдэхүүний бохирдолтын шалтгаан, бохирдолт үүсэх нєхцєл, урьдчилан сэргийлэх болон цэвэрлэх аргуудыг судлаж, урьдчилсан цэвэрлэгээний тоног тєхєєрємжїїдийн бїтэц, ажиллах зарчим, арга технологийн талаар мэдлэг эзэмшинэ.

Сэдвүүд

Газрын тосны бүтээгдэхүүний бохирдолт

  • 1
  • Флаш/HTML

Газрын тосны бүтээгдэхүүний бохирдолт

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top