Уурхайн тоног төхөөрөмжийн чанарын үнэлгээ

Машины чанарын түвшинг үнэлэх аргачлалыг судалж тогтоох онолын болон практикийн мэдлэг олгоход оршино.

Төрөл бүрийн машины чанарын түвшинг үнэлэх, үзүүлэлтүүдийг сонгох, цогц үзүүлэлтийг тодорхойлох арга зүйг эзэмших.

Сэдвүүд

Уурхайн тоног төхөөрөмжийн чанарын үнэлгээ

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top