Уурхайн цахилгаан тоноглолын төсөл тооцоо

Уулын үйлдвэрийн цахилгаан хангамж, тоноглолын төсөл боловсруулах зохиох онолын мэдлэг эзэмшүүлэх.

Төсөл зохиомжуудын хэлбэрүүд, анхдагч материалын шинжилгээ, төслүүдийн шийдлүүдийн талаар мэдлэг олгох.

Сэдвүүд

Уурхайн цахилгаан тоноглолын төсөл тооцоо

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top