Ил уурхайн тээврийн машин, комплекс

ул уурхайн үйлдвэрийн тээврийн машин, тоног төхөөрөмжийн зориулалт, хэрэглэгдэх муж, ангилал, хийц бүтэц,ажиллах зарчим, эд ангиуд, онолын тооцооны үндэс,хөгжлийн өнөөгийн байдал, хэтийн төлөвийг судална

Тээврийн хэрэгслийн хийц бүтэц, ажиллах зарчим, техникийн үзүүлэлтүүдийг мэдэж зүтгэх хүчний болон ашиглалтын тооцооны үндсийг судлаж, сонгох,ашиглах мэдлэг эзэмшинэ.

Сэдвүүд

Ил уурхайн тээврийн машин, комплекс

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top