Өгөгдлийн бүтэц

Өгөгдлийн бүтэцтэй танилцах, C++ хэл дээр програмцлах мэдлэг олгоно.

Заагч ашиглан бүлэг өгөгдлийг динамикаар стек, дараалал, нэг ба хоёр холбоост жагсаалт, мод, граф, дээр үүсгэж, түүн дээр үйлдлүүд хийх, эрэмбэлэлт хайлтын алгоритм зэргийг судалж програмчлах.

Сэдвүүд

Өгөгдлийн бүтэц

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top