Өгөгдлийн холбоо

Өгөгдлийн холбоо, өгөгдөл дамжуулах зарчим, OSI модель, өгөгдлийн кодлол, дамжууллын шугам, интерфейс, нягтруулга, LAN, WAN, сүлжээний талаархи мэдлэг олгож энэ хүрээнд асуудал шийдвэрлэх дадлага чадвартай болгоход уг хичээлийн зорилго оршино.

Дамжуулах орчин, өгөгдөл дамжуулах технологиуд, сувгийн дамжууллын тооцоолол хийх, өгөгдөл дамжуулах сүлжээ, түүний орчинд асуудал шийдвэрлэх чадварыг эзэмшинэ.

Сэдвүүд

Өгөгдлийн холбоо

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top