Үйлдлийн системийн онол

Уг хичээлээр үйлдлийн системийн талаар судлана. Үүнд файл систем, оролт гаралт, санах ойн хуваарилалт, хуудаслалтын тухай, мултимедиа үйлдлийн системийн талаар үзнэ. Мөн Linux, Unix, Windows 2000 үйлдлийн системүүдийн талаар үзнэ.

Үйлдлийн системийг боловсруулах дадлага эзэмшинэ.

Сэдвүүд

Үйлдлийн системийн онол

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top