JAVA програмчлал

Java программчлалын хэлнийг судлах, төрөл бүрийн программ бичих, Java хэлний онцлог болон бусад программчлалын хэлнээс давуу талуудыг мэдэх ашиглах зорилготой. Мөн “Sun Microsystems company” Sun Java programmer сертфикатын сургалтын стандартын дагуу хичээлийг явуулж оюутнуудыг сертфикатны шалгалтанд бэлдэх зорилготой

Хэргэлэгчийн болон вэб рограмм бичих, засварлах шинчлэх чадвар эзэмшинэ. Сүүлийн үеийн Microsoft Dot NET болон бусад программчлалын хэлнүүдийг хурдан эзэмших сурах чадвар эзэмшинэ. Учир нь Dot NET C# хэлний 70 хувь нь жава хэлтэй адил байдаг. Мөн Dot NET болон Жава хэлний программчлалын технологи нь объект хандалтат технологи бадаг. Сүүлийн үеийн бүх программчлалын хэлнүүд нь объект хандалтат технологит тулгууралсан байдаг

Сэдвүүд

JAVA програмчлал

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top