Цахилгаан шинжилтийн процессын чанарын шинжилгээний аргууд

Цахилгаан системийн статик тогтворжилтыг судлах А.М.Ляпуновын 1-р арга буюу чанарын шинжилгээний аргуудыг эзэмшүүлэхэд оршино.

Цахилгаан системийн статик тогтворжилтыг тодорхойлогч тэгшитгэлийг бодохгүйгээр шинжлэх аргуудыг судлаж эзэмшинэ.

Сэдвүүд

Цахилгаан шинжилтийн процессын чанарын шинжилгээний аргууд

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top