Цахилгаан станцын горимын орчин үеийн аргууд

Цахилгаан эрчим хүчний системийн турбоагрегат болон станцын тодорхойломжийг байгуулж станцын агрегатуудын хооронд ачааллыг оновчтой хуваарилах эзэмших зорилготой.

Эрчим хүчний системийн цахилгаан станцуудын төрөл бүрийн агрегатын эрчим хүчний тодорхойломжийг байгуулж ашиглалтын болон хэтийн төлвийн ажиллагааны горимыг зориулалттай математик загварт тавих аргачлалыг эзэмшинэ.

Сэдвүүд

Цахилгаан станцын горимын орчин үеийн аргууд

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top