Экологи ба сансрын мэдээлэл

Экологийн чиглэлээр судалгаа сансар судлалын түвшинд авч үзээд орчны экологийн хувьсал, өөрчлөлтийг сансрын мэдээллийг ашиглан тооцох, аргачлалтай танилцана.

Экологийн чиглэл бүхий газар, агаар орчин, сансрын мэдээллийг харьцуулан судалж боловсруулалт хийх, оюуны дүгнэлтийг өгөх анхны мэдлэгийг олж авна.

Сэдвүүд

Экологи ба сансрын мэдээлэл

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top