Эрчим хүчний сэргээгдэх ба хоёрдогч эх үүсвэрийн ашиглалт

Эрчим хүчний үйлдвэрүүдийн ажиллагааны явцад алдагдлыг бууруулах, ашигт ажиллагааг дээшлүүлэх болон орчинд үзүүлэх хорт нөлөөг багасгах чиглэлээр хэмнэлттэй, цэвэр технологиудын талаар мэдлэгтэй болно.

Эрчим хүчний уламжлалт эх үүсвэрүүд болон нүүрс, нефть, байгалийн хийн нөөц багасч байгаатай холбоотойгоор шинэ эх үүсвэрүүд, тэдгээрийн дотроос сэргээгдэх эх үүсвэрүүдийг ашиглах, түүнчлэн уламжлалт түлшийг боловсруулан ашиглах технологиуд, хэрэглэгдэх тоног төхөөрөмжийн хийц, ангилал, ажиллах зарчмыг судална.

Сэдвүүд

Эрчим хүчний сэргээгдэх ба хоёрдогч эх үүсвэрийн ашиглалт

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top