Цахилгаан хангамжийн тооцооны алгоритм, программчлал

Цахилгаан хангамжийн тооцоонд хэрэглэгдэх математик аргуудыг судалж, өндөр түвшингийн алгоритмын хэлээр программ зохиох, объект хандалтат программчлалыг хэрэглэх, хэрэглээний программ хангамж ашиглах, цахилгаан хангамжийн судалгааны симуляци үүсгэн цахилгаан энергийн үйлдвэрлэл, түгээлт, хэрэглээнд судалгаа хийх.

Бодит объектуудын цахилгаан хангамжийн судалгаа явуулах программ зохиох, хэрэглээний программуудыг боловсруулах, тооцоо хийх, график дүрслэл үзүүлэх мэдлэг эзэмшинэ.

Сэдвүүд

Цахилгаан хангамжийн тооцооны алгоритм, программчлал

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top