Математик II

Оюутны математик болон логик сэтгэлгээг хөгжүүлэх, бодлого бодох, судалгааны аргууд эзэмшихэд оршино.

Инженерийн болон мэргэжлийн зарим хичээлд шаардлагатай математик аппарат, аргуудыг эзэмшинэ.

Сэдвүүд

Математик II

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top