Хэрэглээний механик 1

Хэрэглээний механикийн талаар мэдлэг олгоно.

Оюутанд хэрэглээний механикийн талаарх мэдлэгийг олгоно.

Сэдвүүд

Хэрэглээний механик 1

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top