Үйлдвэрлэлийн дэвшилтэт технологи

Ширээлтийн болон гагнуурын дэвшилтэт технологийн хэрэглэгээ, Хувьсах болон тогтмол гүйдлийн цахилгаан хэлхээний тухай мэдлэг олгоно.

Эд ангийн элэгдлийн төрлийг тодорхойлох, сэргээн засварлах ширээлтийн аргуудыг сонгох, ширээлтийн дараах шинжилгээг хийх чадвар олгоно.

Сэдвүүд

Үйлдвэрлэлийн дэвшилтэт технологи

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top