Стратегийн менежментийн үндсэн ойлголтууд

Стратегийн удирдлагын үндсэн ойлголтуудыг эзэмшүүлэх, удирдлагын практикт ашиглах чадвар дадал олгох зорилготой.

Стратегийн удирдлагын уламжлалт ба орчин үеийн ойлголтуудыг тээврийн болон бусад салбарын олон төрлийн байгууллагын практик жигээн дээр тайлбарын онолын өргөн хүрээтэй мэдлэг олгох.

Сэдвүүд

Стратегийн менежментийн үндсэн ойлголтууд

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top