Технологийн менежмент

Үйлдвэрлэлийн технологи системийг удирдах, үйлдвэрлэлийн талаар бие даан шийдвэр гаргах, технологийн тооцоог боловсруулж хэрэгжүүлэх чадвартай болно.

Оюутанд үйлдвэрлэлийн системийн удирдлага, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны технологи, технологийн инноваци, технологи шилжүүлэлт, хөгжил, үнэлгээний арга зүйн талаар тодорхой мэдлэг олгоно.

Сэдвүүд

Технологийн менежмент

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top