Нефть ба хийн хими

Нефть ба байгалийн хий боловсруулах үйлдвэрийн үндсэн түүхий эд болох байгалийн хий, нефтийн гарал үүсэл, тэдгээрийн найрлага дахь нүүрсустөрөгчдийн үүсэх механизм, фракцийн найрлага, тэдгээрийн физик ба химийн шинж чанарын тухай мэдлэг эзэмшүүлэх.

Байгалийн хий ба нефть, нефтийн фракцийн физик ба хими шинж чанарыг тодорхойлж, нефтийн ангилалыг тогтоох.

Сэдвүүд

Нефть ба хийн хими

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top