Судалгааны физик химийн аргууд

Судалгааны физик, химийн аргуудтай танилцах, цаашид бие даан нарийвчлан судлах.

Физик химийн судалгааны аргуудын онол, практиктай танилцах, зарим үр дүнг боловсруулах.

Сэдвүүд

Судалгааны физик химийн аргууд

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top