Химийн үйлдвэрийн экологи, аюулгүй байдал

Химийн үйлдвэрлэл хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөг судлах, химийн болоод бусад үйлдвэрийн экологийн үндэс болон хатуу, шингэн, хийн хаягдлын шинж чанарын тухай мэдлэг олгоно.

Үйлдвэрээс гарч буй хатуу, шингэн, хийн төлөвийн хаягдлуудыг цэвэрлэх, хоргүйжүүлэх, дахин боловсруулах, хаягдалгүй технологи нэвтрүүлэх арга зүйн мэдлэг эзэмших

Сэдвүүд

Химийн үйлдвэрийн экологи, аюулгүй байдал Танилцуулга

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top