Органик бодис, материалын дэвшилтэт технологи

Органик материал,болон органик бодисын үйлдвэрлэл хандлага, органик синтезийн орчин үеийн дэвшилтэт технологийн үндэстэй танилцуулна

Хялбар технологийн схемийн дагуу органик материал үйлдвэрлэх технологийг эзэмшсэн байна.

Сэдвүүд

F.CT706 Органик бодис, материалын дэвшилтэт технологи

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top