F.CT718 Органик болон нефть химийн синтез

Энэ хичээлээр нефть ба байгалийн хийн гүнзгий боловсруулах үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнүүдийг ашиглан нефть химийн синтезийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх технологийн процессуудтай танилцах зорилготой.

Байгалийн органик түүхий эдийг боловсруулах нефть-химийн синтезийн процесс явагдах механизм болон технологийн мэдлэгтэй Уг хичээлтэй холбоотой ном сурах бичгийг ашиглан органик бодис үйлдвэрлэх технологийн схемийг боловсруулж чадах, орчин үеийн мэдээллийн технологийг практикт ашиглаж сурах чадвартай болох Лабораторийн нөхцөлд зарим органик бодисыг синтезлэх арга барил эзэмшиж синтезлэн гаргасан бодисын бүтэц, шинж чанарыг танин тодорхойлох, лабораторийн багаж аппаратууд дээр ажилллаж чадах дадал эзэмшинэ.

Сэдвүүд

Органик болон нефть химийн синтез

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top