Хатуу түлшний боловсруулалтын бүтээгдэхүүн

Хатуу түлшний боловсруулалтын бүтээгдэхүүн хичээлээр хатуу түлшийг боловсруулах үйлдвэрийн дэвшилтэт болон орчин үеийн технологиудтай танилцуулна.

Хатуу түлшийг боловсруулах үйлдвэрийн үндсэн бүтээгдэхүүний найрлага, шинж чанар, тэдгээрийг ялгах ба цэвэрлэх оптималь нөхцөл, урвалуудыг сонгох талаарх мэдлэг олгоно. Хатуу түлшийг боловсруулах дэвшилтэт технологитой танилцаж боловсруулалтын бүтээгдэхүүний найрлага, бүтэц, шинж чанарыг тогтоох чадвар эзэмшинэ. Хатуу түлшийг боловсруулах үйлдвэрийн үндсэн бүтээгдэхүүний найрлага, шинж чанар, тэдгээрийг ялгах ба цэвэрлэх оптималь нөхцөл, урвалуудыг сонгох талаарх мэдлэг олгоно.

Сэдвүүд

Хатуу түлшний боловсруулалтын бүтээгдэхүүн

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top