Полимерийн технологи

Полимерын аж үйлдвэрийн үндсийн судлах

Полимерын аж үйлдвэрийн түүхий эд, полимерын технологийн тухай мэдлэгтэй болно. Нефть боловсруулах үйлдвэрийн түүхий эдийн үндсэн дээр гарган авдаг полимерын онцлог шинжүүд, хэрэглээний салбар, шинж чанарыг сайжруулагч нэмэлтүүдийг сонгох чадвартай болно. Полимерыг эдлэлд боловсруулах нөхцлийг сонгохтодорхойлох дадал эзэмшинэ.

Сэдвүүд

Полимерын аж үйлдвэрийн үндсийн судлах

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top