Үнэт ховор элементийн анализ

Ховор болон үнэт элементүүдийн анализын талаар онолын болон практик мэдлэг олгох

Элементүүдийн аналитик шинж чанар, шинжилгээний аргуудын талаар мэдэж авах Ховор ба үнэт металлуудын дээжүүдэд шинжилгээ хийх чадвартай болох Ховор элементүүдийн шинжилгээ хийх, хэрэглэгдэх химийн болон физик химийн аргуудыг эзэмшүүлэх дадлага олгоно.

Сэдвүүд

Үнэт ховор элементийн анализ

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top