Органик бус бодисын технологийн физик химийн vндэс

Органик бус бодисын технологийн процессын физик-химийн үндэс, олон компонентот системийн физик-химийн анализын талаар шаардлагатай онолын мэдлэг, дадлага, чадварыг эзэмшүүлэх.

Органик бус бодисын технологийн физик-химийн үндэс хичээлээр энэ салбар шинжлэх ухааны онолын суурь мэдлэгтэй болно. Технологийн тодорхой процессыг төлөвлөх, тооцоолох, олон бүрдэлт түүхий эдийг боловсруулан ашиглах чадвартай болно. Технологийн процессыг тооцоолох, олон компонентот системд графикийн шинжилгээ хийх дадлага, туршлагыг эзэмшинэ..

Сэдвүүд

Органик бус бодисын технологийн физик химийн vндэс Танилцуулга

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top