Эрдэс материалын vйлдвэрлэлийн хаягдалгүй технологи

Эрдэс материалын үйлдвэрлэлийн хаягдалгүй технологийн мэдлэг олгох зорилготой

Эрдэс материалын үйлдвэрлэлийн хаягдалгүй технологийг танилцуулж, энэ чиглэлээр оюутанд мэдлэг олгоно. Энэ технологийн чиг хандлагыг ажилдаа авч хэрэгжүүлэх чадвар олгох. Тухайн салбарт гарч буй шинжлэх ухаан технологийн хөгжлийг амьдралд хэрэгжүүлэх дадал эзэмшинэ

Сэдвүүд

Эрдэс материалын vйлдвэрлэлийн хаягдалгүй технологи Танилцуулга

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top