Наношинжлэх ухааны үндэс

Наношинжлэх ухаан, нанотехнологи, наноматериалын онолын ба туршлагын судалгааны үндсэн аргууд, тэдгээрийн практик хэрэглээг оюутанд таниулах зорилготой.

Наношинжлэх ухаан, нанотехнологийн үндсэн ойлголтууд, нанобүтцүүд, наноматериалууд, наносистемийг хэрхэн бий болгох, тэдгээрийг судлах аргууд, практик хэрэглээг оюутанд таниулна. Оюутан наношинжлэх ухааны үндэс, нанотехнологийн ололт амжилтыг орчин үеийн түвшинд ойлгодог байх, тухайн мэргэжлээрээ нанотехнологийн салбарт орж ажиллах урьдчилсан бэлтгэлтэй болно. Оюутан наношинжлэх ухаан, нанотехнологийн хөгжлийн үр дүн, хэтийн төлвийг ойлгох мэдлэг дадал эзэмшинэ.

Сэдвүүд

Наношинжлэх ухааны үндэс Танилцуулга

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top