Мэдээллийн технологийн хэрэглээ 1

Мэдээллийн технологийн тухай, мэдээллийн аюулгүй байдал нууцлал, систем хөгжүүлэх технологи гэх мэтийг судлана

Мэдээллийн технологийн тухай, мэдээллийн аюулгүй байдал нууцлал, систем хөгжүүлэх технологи гэх мэтийг судлана

Сэдвүүд

Мэдээллийн аюулгүй байдал нууцлал

 • 1
 • Дуут

Систем хөгжүүлэх технологи

 • 1
 • Дуут

Мэдээллийн технологийн үйлчилгээний менежмент

 • 1
 • Дуут

Хууль эрхзүйн асуудал

 • 1
 • Дуут

Технологийн стратеги удирдлага

 • 1
 • Дуут

Компьютерийн сүлжээ

 • 1
 • Дуут
Back to top