Хайх хэсэг

Мэдээллийн технологийн хэрэглээ 1

Мэдээллийн технологийн тухай, мэдээллийн аюулгүй байдал нууцлал, систем хөгжүүлэх технологи гэх мэтийг судлана

0 ₮

Автомашины засварчин

Автомашины засварчин. Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн оюутнуудын хэрэгцээнд зориулсан мэргэжлийн мультимедиа хичээл

0 ₮

Наношинжлэх ухааны үндэс

Наношинжлэх ухаан, нанотехнологи, наноматериалын онолын ба туршлагын судалгааны үндсэн аргууд, тэдгээрийн практик хэрэглээг оюутанд таниулах зорилготой.

94313 ₮
Физик16.01.04

ФИЗИК 2

ФИЗИК 2

94313 ₮

Эрдэс материалын vйлдвэрлэлийн хаягдалгүй технологи

Эрдэс материалын үйлдвэрлэлийн хаягдалгүй технологийн мэдлэг олгох зорилготой

94313 ₮

Органик бус бодисын технологийн физик химийн vндэс

Органик бус бодисын технологийн процессын физик-химийн үндэс, олон компонентот системийн физик-химийн анализын талаар шаардлагатай онолын мэдлэг, дадлага, чадварыг эзэмшүүлэх.

94313 ₮

Үнэт ховор элементийн анализ

Ховор болон үнэт элементүүдийн анализын талаар онолын болон практик мэдлэг олгох

94313 ₮

Полимерийн технологи

Полимерын аж үйлдвэрийн үндсийн судлах

94313 ₮

Хатуу түлшний боловсруулалтын бүтээгдэхүүн

Хатуу түлшний боловсруулалтын бүтээгдэхүүн хичээлээр хатуу түлшийг боловсруулах үйлдвэрийн дэвшилтэт болон орчин үеийн технологиудтай танилцуулна.

94313 ₮

F.CT718 Органик болон нефть химийн синтез

Энэ хичээлээр нефть ба байгалийн хийн гүнзгий боловсруулах үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнүүдийг ашиглан нефть химийн синтезийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх технологийн процессуудтай танилц

94313 ₮

Нефтийн гүн боловсруулалтын технологи

Бакалаврын шатанд үзсэн нефть ба хийн боловсруулалтын анхан шатны технологийн ?ргэлжлэл давтан боловсруулалтын технологийг гүнзгийрүүлэн судлах зорилготой.

94313 ₮

Молекулын спектроскопи

Молекулын спектроскопийн онолын үндэс болон багажит шинжилгээний үндэс, үйлчлэх хуулиуд зэргийн талаар онолын болон практик мэдлэг чадвар эзэмшүүлнэ

94313 ₮

Органик бодис, материалын дэвшилтэт технологи

Органик материал,болон органик бодисын үйлдвэрлэл хандлага, органик синтезийн орчин үеийн дэвшилтэт технологийн үндэстэй танилцуулна

94313 ₮

Органик бус материалын технологийн дэвшил

Органик бус материалын орчин үеийн хөгжлийн чиг хандлага, технологийн дэвшилтэй танилцуулах

94313 ₮

Химийн үйлдвэрийн экологи, аюулгүй байдал

Химийн үйлдвэрлэл хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөг судлах, химийн болоод бусад үйлдвэрийн экологийн үндэс болон хатуу, шингэн, хийн хаягдлын шинж чанарын тухай мэдлэг олгон

94313 ₮
Back to top