Хайх хэсэг

Дэлхийн зах зээл судлал

Ирээдүйн шийдвэр гаргагчдад хилийн чанадад бизнес буюу үйл ажил-лагаа явуулахад компаниудад тулгардаг стратегийн менежментын асуудлуудыг судлан, түүнийг шийдвэрлэн, энэ талаарх оно

94313 ₮

Гадаад худалдааны менежмент

Энэхүү хичээлээр олон улсын худалдааны ерөнхий ойлголтыг авах болно.

94313 ₮

Бизнесийн статистик

Оюутанд бизнесийн тухай мэдлэг олгох. Эдийн засаг ба нийгмийн үйл ажиллагааны удирдлагад статистик үзүүлэлтүүдийн гүйцэтгэх үүрэг, ач холбогдол.

94313 ₮

Менежментийн суурь ухаан

Тухайн хичээлийг судалснаар байгууллагыг амжилтанд хүргэхэд менежментийн гүйцэтгэх үүрэг, нөлөө, ач холбогдлыг таниулах, мэргэжлийн үндсэн ойлголттой болох цаашид мэргэжлийн хичээл

94313 ₮

Нийгмийн бодлого, хүн ам зүй

Нийгмийн бодлого, хүн ам зүйн хөгжлийн түүхэн тойм, өнөөгийн байдал, хэтийн төлөв, ирээдүйн хандлагын тухай онол, үзэл баримтлалыг ойлгуулах

94313 ₮

ХҮНИЙ ЭРХ БА ЖЕНДЕР

Төрийн нийгмийн бодлогын мөн чанар, уламжлалт болон залгамж чанар өөрчлөгдөн шинэчлэгдэх явцад нийгмийн ажлын хөгжлийн чиг хандлагыг танин мэдэх.

94313 ₮

Нийгмийн ажлын нөлөөлөл

Нөлөөллийн үйл ажиллагааны талаар онол практикийн цогц мэдлэг олгох.

94313 ₮

Олон улсын тээврийн стандарт эрхзүй II

Оюутнуудад бүх төрлийн олон улсын тээвэрлэлтийн стандарт, эрх зүйн зохицуулалтын талаар онолын мэдлэг олгох, ажлын чадвар дадлагатай болгох

94313 ₮

Олон улсын тээвэр логистик

Олон улсын тээвэр, логистик, тээвэр зуучлалын үйл ажиллагаа явуулахад шаардагдах стандарт эрхзүй, сүлжээ, ачаа бэлтгэх, илгээх, төлбөр тооцоо хийх мэдлэгийг олгоно

94313 ₮

Тээврийн загварчлал

Тээврийн системийн үйл ажиллагааг оновчлох, удирдлага зохион байгуулалтын асуудлыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй судалж тодорхой мэдлэгтэй болно

94313 ₮

Материал судлал, технологи

Металын бүтцийн онцлогуудыг судлан, метал физик механик шинж чанарын судалгаа хийх арга, технологуудыг судлана

94313 ₮

Машины эд ангийг сэргээн завсарлах технологи

Эд ангийн элэгдлийн шалтгаан, элэгдэлд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд, элэгдлийг оношлох аргуудыг судалсны үндсэн дээр эд ангийг сэргээн засварлах техник технологийг судална

94313 ₮

Барилгын машин

Барилгын машин төхөөрөмжүүдийн хийц, ажиллагааны талаар онолын болон практикийн зохих мэдлэгийг эзэмшинэ

94313 ₮

Автомашины хөдөлгөөний аюулгүй байдал

Автомашин аж ахуй мэргэжлээр суралцаж буй оюутнуудад автомашины хөдөлгөөний аюулгуй байдлыг хангах тухай мэдлэг олгох

94313 ₮

Автомашины хөдөлгөөний онол

Автомашины ашиглалтын ундсэн чанарууд, тэдгээрийг үнэлэх, тооцох, туршиж тогтоох тухай мэдлэг эзэмшүүлэ

94313 ₮
Back to top