Хайх хэсэг

Байгууламжийн динамик, тогтвор

Байгууламжийн динамик тогтворын болон нимгэн ханат бүтээцийн онолын мэдлэг олгох

94313 ₮

Барилгын зурагзүйн төслийн автоматжуулалт

Инженерийн зураг боловсруулах AutoCAD2013 програмыг эзэмших

94313 ₮

Барилгын материал

Барилгын бүтээц эдлэл засалд тохирох материалыг зөв сонгож хэрэглэх найрлагын тооцоо болон сонголт хийх

94313 ₮

Тоон ба төгсгөлөг элементийн арга

Төгсгөлөг элементийн аргын мөн чанар, үндэслэл, тооцооны аргачлалтай танилцана

94313 ₮

Professional english

Purpose of the course is to awssist and improve professional English knowledge for the students of civil engineering and construction

94313 ₮

Инженер геологи минералоги

Хөрсний үүсэл, эрдэс, чулуулгийн бүтэц төрөл, шинж чанар, хэрэглээ, хөрсөнд геотехникийн нэр өгөх чадварыг эзэмшүүлнэ

94313 ₮

Тээврийн логистик системийн тухай үндсэн ойлголт

Тээврийн логистик системийн тухай үндсэн ойлголтийн талаар судлана

94313 ₮

Уурхайн машины метал хийцийн зохион бүтээлт

Уурхайн машины метал хийцийн зохион бүтээлтийн талаар судлана

94313 ₮

Уурхайн суурин тоног төхөөрөмжийн сонголт, тооцоо

Уурхайн ус татах, агааржуулах, хийн болон өргөх төхөөрөмжүүдийн сонголт, хийх арга аргачлалуудыг судлах

94313 ₮

Нийгмийн ажлын нөлөөлөл

Нөлөөллийн ажлын үндсэн зарчим, үе шатууд, нөлөөллийн арга техник, арга хэлбэр, тактикийн талаар системтэй мэдлэг эзэмшинэ

94313 ₮

Аэрозолийн физик 2

Агаар мандлын аэрозолийн тухай магистрийн түвшний мэдлэгтэй болно

94313 ₮

Полимерийн технологи

Хуванцар, нийлэг мяндас, каучук үйлдвэрлэх технологийн тухай мэдлэг олгоно

94313 ₮

Химийн үйлдвэрийн экологи, аюулгүй байдал

Химийн үйлдвэрлэл хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөг судлах, химийн болоод бусад үйлдвэрийн экологийн үндэс болон хатуу шингэн хийн хаягдлын шинж чанарын тухай мэдлэг олгоно

94313 ₮

Дохио боловсруулах онол

Дохио боловсруулах онолын талаар судлана

94313 ₮

Програм хангамж хөгжүүлэх формал арга

Програм хангамжийн шинжилгээ, зохиомж хийж RSL хэлээр програмын тодорхойлолт гаргана

94313 ₮
Back to top