Хайх хэсэг

Хүнсний шинжилгээний арга II

Өндөр хүчин чадал бүхий багаж төхөөрөмж болон орчин үеийн физик, химийн дэвшилтэт аргуудын талаар онолын мэдлэг олгоно

94313 ₮

Ургамлын гаралтай хүнсний биохими

Ургамлын гаралтай түүхий эдийн химийн найрлага, шинж чанар, хадгалах, боловсруулах явцад гарах биохимийн хувирлын талаарх үндсэн мэдлэг, түүнийг удирдах чадвар эзэмшүүлнэ

94313 ₮

Судалгаа шинжилгээний аргазүй II

Шинжлэх ухааны судалгааны арга зүйн тухай үндсэн ойлголт, шинжлэх ухааны судалгааны нийлтэг аргуудын талаар судлана

94313 ₮

Биотехнологийн шинэхэн чиглэлүүд

Орчин үеийн биотехнологи, хүнсний биотехнологийн шинэ чиглэлийн талаарх онолын мэдлэг эзэмшинэ

94313 ₮

Усны өрөмдлөгийн багаж техник

Усны өрөмдлөгийн арга, технологийн үндсийн талаар мэдлэг эзэмшинэ

94313 ₮

Програмчлалын гүнзгийрүүлсэн курс

Өгөгдлийн сангийн тухай ойлголт, өгөгдлийн санг боловсруулах SQL хэлний тухай мэдлэгийг олж авах

94313 ₮

Сүү боловсруулах технологи I

Мэргэжлийн суурь ухааны онолын мэдлэгт тулгуурлан сүү цагаан идээ үйлдвэрлэх технологийн ажиллагааг зохион байгуулах, хянах дадал, чадвар эзэмшүүлнэ

94313 ₮

Ил уурхайн процесс II

Чулуулгийг тээвэрлэн шилжүүлэх хураах, овоолох ажлын техник технологи, зохион байгуулалт, техник эдийн засгийн үзүүлэлтийг судлана

94313 ₮

Ил уурхайн тээврийн машин комплекс

Ил уурхайн тээврийн хэрэгсэл болох автотээвэр, төмөр зам, конвейер, дүүжинт канат зам, шингэн болон хийн тээвэр зэргийн талаарх мэдлэг олно

94313 ₮

Уурхайн тээврийн төхөөрөмж

Төрөл бүрийн ачаа зөөж шилжүүлэх зорилготой ил уурхайн тээврийн хэрэгслийн бүтэц, ажиллах зарчим, сонголтын тооцоо хийх аргачлалд сургана

94313 ₮

Өргөх тээвэрлэх машин

Өргөх тээвэрлэх машин төхөөрөмжүүдийн хийц, ажиллагааны талаар онолын болон практикийн зохих мэдлэгийг эзэмшинэ

94313 ₮

Мах сүүний үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж

Мах сүүний үйлдвэрийн технологийн онцлог тоног төхөөрөмжийн хийц бүтэц ажиллах зарчим, тоног төхөөрөмжинд явагдах боловсруулалтын процессын мөн чанар зэргийг судална

94313 ₮

Хэрэглээний функционал анализ

Төгсгөлгүй хэмжээст огторгуйд операторын онолын спектрал онолыг судлах

94313 ₮

Үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны менежмент

Үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны үндсэн гол зорилго нь бэлэн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж бий болгох хэрэглэгчдэд янз бүрийн үйлчилгээг үзүүлэх явдал юм

94313 ₮
Back to top